Senni AleksandraSenni Aleksandra

s. 1990 Pyhärannassa | b. 1990 in Pyhäranta

sennialeksandra.com

Ei pidä jäätelöstä, eikä sokerimunkeista.

Does not like ice cream, nor doughnuts.

Statement

Senni Aleksandra tutkii taiteellaan ihmiskehoa ja sen haurautta. Videot, valokuvat, kirjonta ja installaatiot lähestyvät
vartaloa yhtäältä erilaisina muotojen kokoelmina, toisaalta tilallisina olentoina, osana ympäristöään. Fyysinen läheisyys
paljastaa ihon epätäydellisyydet ja ihmisen haavoittuvuuden. Läheisyys vie samalla myös kauemmas ihmisestä, kun
ääriviivat pakenevat ihmiskehon muotoja. Tilassa ihminen on ympäristönsä armoilla, kuin sijoilleen heitettynä. Toisinaan
ympäristö tulee myös osaksi ruumista, kirjaimellisesti ihmisen iholle.


In her artworks, Senni Aleksandra examines the human body and its fragilities. She uses videos, photographs, embroidery
and different kinds of installations as approaches to examine the human body, which is seen as a collection of forms and in
other hand as a spatial being, which is part of their environment. Physical closeness reveals the imperfectness of the skin
and the fragility of a human being. Closeness also takes us away from the person, when the outlines do not follow the forms
of a human being. In space, a person is under the influence of their surroundings, thrown to their place. From time to time,
the surrounding comes as part of a body and literally on the person’s skin.

Senni

Unissani

installaatio

 

Nukkuminen vie noin kolmasosan ihmisen elämästä. Nukkuessani näen paljon unia. Unissani kaikki on mahdollista. Unet
kulkevat käsi kädessä luovan työni kanssa. Unissa ihmisen mieli on valloillaan, niin hyvässä kuin pahassa.

Otan teoksiini mukaan unet, jotka jollain tasolla jäävät pyörimään päähäni ja päätyvät unipäiväkirjoihini. Tekniikkana kirjonta
itsessään on minulle hyvin meditatiivinen kokemus. Pehmeällä pinnalla, kankaalla ja langalla, on suuri vaikutus aiheen käsittelyyn.


In My Dreams

installation
Sleeping takes up one third of human’s life. While sleeping, I dream a lot. In my dreams everything is possible. Dreams go hand
in hand with my creative work. In dreams one’s mind is free, for better or for worse.

Some dreams become part of my work. Those dreams usually keep on going in circles in my head and then end up in my dream
journal. For me embroidery as a technique is very meditative experience. The soft surface, cloth and thread have a strong
influence on how I deal with the topic.