Ronkanen AnkkuAnkku Ronkanen

s. 1989 Konnevedellä | b. 1989 in Konnevesi

www.ankkuronkanen.com

Törmäilee ovenpieliin ja miettii miten selittäisi ajatuksensa, jos sattuisi kohtaamaan ajatusten lukijan.

Bumps into door frames and often wonders how she would explain her thoughts if she happened to meet a mind reader.

Statement

”Ups!” Vahinko. Läikytin aukeamalle vääränväristä maalia.

”Äh…” Virhe. Seuraavana päivänä sivut ovat kuivuneet toisiinsa kiinni.

”Oho!” Löydös. Paperin pintaan muodostuu hieno kuvio, kun se revitään irti toisesta.

”Hihi!” Innostus. Lisään sivuille maalia ja otan toisen paperin esiin. Läikytän lisää.

”Mmm…” Tyytyväinen myhäily. Leikki voi alkaa.


”Oops!” Accident. I spilled the wrong color on the spread.

”Argh…” Mistake. The next day the dried pages are stuck together.

”Whoa!” Discovery.  A cool pattern emerges on the paper when it’s being torn from the other one.

”Hehe!” Excitement. I add some more paint and take out another paper. I spill some more.

”Mmm…” A contented hum. The play can begin.

teoskuva_Ankku

Impulse

installaatio

 

Luulin aina nuorempana, että tietyn ikäisenä sitä vaan lipuu jonkun näkymättömän rajan yli ja on aikuinen,
yhtäkkiä jotenkin erilainen kuin aikaisemmin. Ei enää epävarma nuori, joka vielä kehittyy ja muuttuu päivittäin,
vaan valmis olento, joka tietää kuka on, mitä haluaa tehdä ja miten muiden ihmisten kanssa ollaan. Että sitten
ei tarvitse enää miettiä, vaan kaikki on valmista ja selkeää ja helppoa. Elämää eletään eteenpäin.

Ihmettely ja etsiminen taitaa sittenkin jatkua vielä hetken. Minua kiehtoo ihmisen henkilökohtainen kehitys;
mistä palikoista, muistoista ja kokemuksista rakennumme. Käsittelen tätä kirjoissani, jotka muodostavat
hajanaisen kokonaisuuden yhden yksilön pään sisäisestä maailmasta.

Rakastan luonnoskirjoja. Niistä huokuva välittömyys, luomisen ilo ja vapaus inspiroivat minua. Teokseni on
luonnoskirjoihin perustuvia taiteilijakirjoja. Niiden tekeminen on lähes meditatiivista, uppoutunutta ajattomuutta.
Leikittelen materiaaleilla ja väriyhdistelmillä, teen nopeita päätöksiä, en jää harkitsemaan. Annan hetken
mielijohteille vallan ja luotan intuitiooni.


Impulse

installation

 

When I was younger I used to think that when you reach a certain age, you just suddenly glide past some invisible
border and you become an adult, suddenly somehow different than before. No longer an insecure teen, who is still
developing and changing everyday, but a complete creature, who knows who they are, what they want to do and
how to interact with other humans. That you wouldn’t have to wonder anymore, because everything is ready, clear
and easy. Life goes on.

Then again, I guess I have to keep on reflecting and searching. I am fascinated by human being’s personal evolution;
from which pieces, experiences and memories we are built from. This is what I address in my books, which create a
scattered ensemble about the world inside one individual’s head.

I love sketchbooks. They exude immediacy, joy of creating and freedom, which really inspires me. My artwork is a
collection of artists’ books that are based on sketchbooks. Working on them is almost meditative, immersing in
timelessness. I play with materials and colour combinations, make quick decisions and leave no time for deliberating.
I succumb to impulses and trust my intuition.