Laatu MerituuliMerituuli Laatu

s. 1986 Helsingissä | b. 1986 in Helsinki

merituulilaatu.com

Käyttää sohvaa ainoastaan vaatekaappinaan ja inhoaa täytekakkuja.

Uses her couch only as a wardrobe and hates cakes.

Statement

Kaipaan takaisin aikaan, jolloin asiat tehtiin hitaasti, hartaasti ja huolella. Toisinaan nykyaika tuntuu kuormittavalta.
Ihmisillä ei ole aikaa hengittää ja pysähtyä miettimään. Maalaan vastapainona kiireelle ja kaupallisuudelle – elämän
juoksupyörälle. Ihmisten kompastellessa kaamoksen harmaudessa ja kylmyydessä, maalaaminen on pakoani värien
loisteeseen. Kaipuutani kauneuteen, valoon ja lämpöön. Taiteen tekeminen irroittaa ajatukset arkipäiväisestä,
kuitenkin samalla sitä syleillen.


I long back to a time when things were done slowly and with devotion and a sacred passion. At times present days
feel very encumbering. People don’t have time to stop to breathe and to think. I want to keep my art as a
counterweight to hurry and commercialism – the rat-race of life. While people stumble in Finland’s gray and cold
mid-winter, painting allows me to escape into radiance of colors. In my art I long for beauty, and warmth. Art making
detaches thoughts from everyday life yet embracing it at the same time.

ML_red_pink_gold

Pysähtyä ja hengittää

temperamaalaus kankaalle

 

Lopputyöni on sarja temperamaalauksia kankaalle. Tempera on valovoimainen, monipuolinen ja luonnonmukainen tekniikka.
Maalausteni lähtökohta on valossa ja värissä. Temperan historia ja monipuolisuus ovat syitä, joiden takia koen sen
kiehtovaksi: hitauden kauneus nopeatempoisessa maailmassa. Ristiriidat ja kontrastit ovat kiinnostavia ja tutkin miten vanha
tempera istuu nykytaiteen maailmaan. Maalaukseni on tehty suurikokoisille kangaspohjille perinteisten pienten puupohjien sijaan.

Maalaaminen on minulle pysähtymistä hetkeen. Se on rukoilua. Haluan tuoda maalauksiini hengittävyyttä, valon hehkua sekä
kokemustani pyhyydestä. Pyhän kuvan ei tarvitse olla esittävä ikoni. Se voi olla väriä, valoa ja iloa.


To stop and breathe

tempera painting on canvas

 

My final work is a series of egg tempera paintings on canvas. Tempera is a radiant, versatile and organic technique. Tempera’s
history and complexity are reasons why I find it fascinating; the beauty of slowness in a fast paced world. I ́m interested in
contradictions and therefore in exploring how the old fashioned tempera fits in to the contemporary art world. My paintings are
of a large size to break some of the traditional association of small paintings on wood that are often typical to tempera.

Painting for me is stopping in the moment. It is praying. I want to bring sense of air and glow of light in to my paintings as well
as some of my experience of holiness. A holy image does not have to be a representational icon. It can be color, light and joy.