Huuskonen KaroliinaKaroliina Huuskonen

s. 1991 Viitasaarella | b. 1991 in Viitasaari

karoliinahuuskonen.net

Luuli vielä pari vuotta sitten, että verkkainen ja ripeä ovat synonyymejä. (Ei suostu edelleenkään uskomaan etteivätkö ne olisi.)

Thought until a few years ago that sluggish and rapid are synonyms. (Still refuses to believe that they aren’t.)

 

Statement

Minulle video ei ole aineeton, päättyvä esitys. Minulle video on kuin maalaus; kehystetty, ripustettu ja kestosta riippumaton.

Teokseni syntyvät havainnoidessani. Katsoessa, dokumentoidessa ja muovatessa omat mielikuvani kohtaamistani henkilöistä
muuttuvat näkyviksi. Rakennan teoksia etiikan ehdoilla ja pohdin mitä liikkuvan kuvan vapaus sekä vastuu merkitsevät.


For me video is not immaterial, a presentation with an ending. For me video is like a painting; framed, hung and free of duration.

My works are based on real life experiences as I am watching, capturing and modifying everything around me. As a result of this
my perspective of the people I have encountered become visible. My videos are constructed on ethics and through them I ponder
what the meanings of freedom and responsibility are in moving image.

UUSI-teoskuva-kolme-muotokuvaa

Kolme muotokuvaa

kaksikanavainen videoteos

 

Kolme muotokuvaa on äänetön videoteos, joka esittää yhdestä henkilöstä kolme muotokuvaa.

Päähenkilöstä kerrotaan kaikki ja ei mitään; teos ei paljasta ikää tai ammattia vaan yksilön, joka edustaa itseään sosiaalisen
statuksen sijaan. Ainoa asia, jonka tiedämme päähenkilöstä on se, että hän on viitasaarelainen.

Kuvaus ja valaisu: Mika Laurila


Three portraits

two-channel video

 

Three Portraits is a silent video that consists of three portraits of one person.

The video shows everything and nothing simultaneously; it doesn’t reveal age nor profession, but an individual who represents
herself instead of the social status. The only concrete fact we know of the person in question is that she is from Viitasaari.

Cinematographer & gaffer: Mika Laurila