Höyssä TimoTimo Höyssä

s.1991 Vesilahdella | b. 1991 in Vesilahti

timohoyssa.wordpress.com/

Kasvatti partansa piruuttaan.

Grew his beard out of spite.

Statement

Olen nörtti. Olen taiteilija. Olen taiteilija ja nörtti, tai nörtti ja taiteilija. Riippuu tilanteesta.

Olen aina ollut kiinnostunut kahden identiteettini välimaastosta. Kuinka pystyn edustamaan nörttiyttäni taiteessani ja toisinpäin?
Missä menee raja fanitaiteen ja nykytaiteen välillä? Mikä on populaarikulttuurin ja taiteen välinen jako modernissa
yhteiskunnassamme, jos sitä edes on olemassa?

“Se juuri on loistavaa nörteissä: he ovat intoilijoita. Se ettei ole elämää tarkoittaa sitä että saa rakastaa asioita intohimolla eikä
kukaan vaivaa sinua siitä.”

‐ John Burnside, The Glister


I am a nerd. I am an artist. An artist and a nerd, or a nerd and an artist. Depends on the situation.

I’ve always been interested in the middle-ground between my two “main identities”. How can I represent my nerdiness in art
and vice versa? Where goes the line between fan-art and contemporary art? What is this low art – fine art divide inmodern
society, if it even exists?

“That’s the wonderful thing with nerds: they’re enthusiasts. Not having a life means you get to love things with a passion and
nobody bothers you about it.”

-John Burnside, The Glister

Vincent_Vega

GIF, /ˈɡɪf/

videoinstallaatio

 

GIF (lyhenne sanoista Graphic Interchange Format) on yleisesti käytössä oleva häviötön bittigrafiikan tallennusformaatti. 1990‐luvulla
Internetistä tuli osa kulttuuriamme, ja samalla ovenavauksella osa kulttuuristamme siirtyi Internetiin. 2000‐luvulla suuri digitaalinen
sulatusuuni on onnistunut luomaan oman sisäisen kulttuurinsa joka vuotaa ja vastaanottaa vuolaasti käsitteitä ja ideoita käyttäjien ja
sosiaalisen median kautta.

Myös taiteilijat löysivät Internetistä uuden inspiraation lähteen sekä tavan luoda ja jakaa taidetta. GIF, /ˈɡɪf/ tuo suoraan Internetin
syövereistä kopioiduilla kuvilla, teksteillä ja animaatioilla palan Internetiä taidegalleriaan. Se esittää Internetissä Internetille luodut
pienet virtuaaliset teokset ja ajatukset konkreettisessa muodossa.


GIF, /ˈɡɪf/

video installation

 

In the 90’s the Internet became a part of our culture, and at the same time a part of our culture migrated to the Internet. By the 21st
century the great digital furnace had succeeded at creating its own inner culture which pours and receives concepts and ideas
through users and social media.

Artists also found a new source of inspiration and a way to create and share art from the Internet. GIF, /ˈɡɪf/ brings a piece of the
Internet to the art gallery with pictures, texts and animations copied straight from the depths of the web. Presenting those small
virtual works and ideas, created in the internet for the internet, in a tangible form.