Hiltunen HeiniHeini Hiltunen

s. 1986 Jyväskylässä | b. 1986 in Jyväskylä

 

Toivoo reinkarnoituvansa pingviiniksi.

Wishes she would reincarnate as a penguin.

Statement

Aloittelevana kuvantekijänä etsin jatkuvasti uusia kanavia itseilmaisulleni. Haluan kokeilla kaikenlaisia tekniikoita ja materiaaleja,
periaatteenani ”tarkoitus pyhittää keinot.”  Toistaiseksi viimeisin ja rakkain aluevaltauksistani on kuvanveisto.

Kuvataiteilijan työssä minua innostaa, inspiroi ja haastaa eniten vapaus, mutta myös sen mukana tuleva vastuu. Taiteilija voi
puhua teoksensa kautta vapaammin kuin moni tässä maailmassa, mutta hän on myös vastuullinen vastaamaan teoksensa
puolesta. Uskon/toivon kuitenkin, että vastuu näin ollen takaa vapauden.


As a starting artist I continuously look for new channels to express myself. I want to try all sorts of techniques and materials,
with the principal ”the end justifies the means.” So far the latest and dearest of my annexations is sculpture.

Working as an artist I’m most excited, inspired and challenged by freedom, but also by the responsibility that comes with it.
Through one’s work an artist can speak more freely than many  in this world. But at the same time the artist is also responsible
to answer for one’s work. Though I believe/hope that being so, the responsibility will guarantee the freedom.

teoskuvaSannille

Veneläiset

veistosinstallaatio

 

Etsiessään pelastusta ihmnen ottaa aina riskin, että kadottaa jotain korvaamatonta.
Juurensa,
perheensä,
asemansa,
kulttuurinsa,
uskontonsa,
identiteettinsä,
terveytensä,
henkensä.
Kun vaihtoehtoa ei ole, riski on otettava ja vaaralliselle matkalle on lähdettävä, kävi miten kävi.


Boatlings

sculpture installation

 

When looking for salvation one always takes the risk of loosing something invaluable.
One’s roots,
family,
status,
culture,
religion,
identity,
health,
life.
When there is no other option, the risk must be taken and the dangerous journey must begin, come hell or  high water.